Johtokunnat 2015-2018

 

Kirkkovaltuuston valitsemat johtokunnat hoitavat kirkkoneuvoston alaisuudessa hallinnon johtosäännön heille määrittelemiä tehtäviä.

Johtokuntia on kolme:

  • julistusjohtokunta, esittelijänä toimii seurakuntapastori Anni-Maria Rimpiläinen
  • kasvatusjohtokunta, esittelijänä  kappalainen Marika Villikka
  • palvelujohtokunta, esittelijänä diakoniatyöntekijä Anne Vanttaja


Julistusjohtokunta:

Kurtti Seppo pj.          (vj Ervasti Heino)

Hanhela Maarit          (vj Voutilainen Ulla)

Kaartinen Juha           (vj Tauriainen Keijo)

Kilpivaara Maunu      (vj Vattula Pentti)

Norri Anne                  (vj Hokkanen Milja)

Poussu Raimo            (vj Säkkinen Osmo)

Suorajärvi Marke       (vj Lehtosaari-Vähäkuopus Henna)

Kurtti Kaisa                 (vj Liisa Siikaluoma)      kirkkoneuvoston edustaja 2016


Kasvatusjohtokunta:

Keijo Lehtinen pj.      (vj Karjalainen Teija)

Kilpivaara Tiina          (vj Karjalainen Pirjo)

Korhonen Päivi          (vj Hokkanen Inka)

Lämsä Tuula               (vj Heiskanen Paul)

Poussu Karoliina        (vj Härkönen Janne)

Säkkinen Osmo          (vj Poussu Raimo)

Törmänen Mikko       (vj Kokko Tero)

Turunen Martti           (vj Taisto Määttä)     kirkkoneuvoston edustaja 2016


Palvelujohtokunta:

Nevala Eero pj.         (vj Lehtinen Keijo)

Flöjt Mika                  (vj Juusola Timo)

Härkönen Janne       (vj Määttä Viljo)

Korva Anneli             (vj Poussu Karoliina)

Räisänen Eevaliisa  (vj Ketola Marjatta)

Vattula Raija             (vj Koponen Marketta)

Voutilainen Ulla       (vj Hanhela Maarit)

Ervasti Heino            (vj Viljo Määttä)         kirkkoneuvoston edustaja 2016