TUKEA JA HYVINVOINNIN VÄLINEITÄ TYÖHÖN 

 

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Koulutetun työnohjaajan tuella voit jäsentää kokemuksiasi, pohdiskella toimintatapojasi sekä tuulettaa tunteitasi.  Saat mahdollisuuden kasvaa ammatillisesti ja persoonallisesti.  Työnohjaus voi olla yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa, lyhyt- tai pitkäkestoista.

 

Työyhteisösovittelu

On normaalia, että työyhteissössä esiintyy ristiriitoja, olemmehan erilaisia sekä persoonina että työntekijöinä.  Kaikki ristiriidat eivät siis ole pahasta.  Ristiriidat kertovat myös työhön sitoutumisesta.  - Monet erimielisyydet ohitamme lähes huomaamatta.  Meillä ei ole tarvetta pysähtyä niihin.  Toiset taas vaikuttavat meihin ja sitä kautta työhömme voimakkaasti.  Pitkään jatkuvat, tarkoitushakuiset loukkaamiset ja epäasiallisuudet voivat vaarantaa jopa terveyden.  Näihin tilanteisiin on tärkeää ajoissa löytää ratkaisuja.  Työturvallisuuslaki velvoittaa myös työnanatajaa tarttumaan työyhteisöä kuormittaviin ristiriitoihin.

Työhteisösovittelu on hyvä keino ratkaista ristiriitoja.  Se on menetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, koulutettu sovittelija, auttaa konfliktin osapuolia etsimään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.  Sovittelija toimii siis sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina).  Hän ohjaa prosessia, joka korostaa yhteistyötä ja yhteisymmärrystä sekä keskinäistä arvostusta.  Sovitteluprosessin aikana sallitaan avoin keskustelu ja tunteiden esille tuominen.  Ristiriidan osapuolia kuullan ensin yksilöllisesti, minkä jälkeen käydään yhteiskeskustelua, jossa osapuolet itse etsivät ratkaisuja.  Kun ratkaisu löydetään, se kirjataan sopimukseksi, joka allekirjoitetaan ja annetaan ristiriidan osapuolille.  Sovitun ajan kuluttua käydään seurantakeskustelu, jossa tarkastellaan sopimuksen toteutumista.

Sovittelu on luottamuksellista ja maksutonta. 

Työyhteisösovittelu voidaan toteuttaa yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa. 

Työyhteisösovittelusta antaa lisätietoja Elsa Koivuranta, puh. 050 591 3435

    

neuvottelu