Nuori, tule mukaan!

Nuorten palveluryhmä

Tule mukaan nuorten vapaaehtoisten palveluryhmään. Viemme iloa ja apua vanhusten yksiköihin, kotona asuville ja kaikille sitä tarvitseville. Tuo omat taitosi ja innostuksesi muiden iloksi. Lisätietoja Leilalta p. 050 591 3443.

 

Muu toiminta

Nuorisotyö järjestää retkiä monenlaisiin tapahtumiin lähiseurakunnissa ja kauempanakin. Gospel-konsertit ja erilaiset nuorten tapahtumat huomioidaan toiminnassa.

 

 

 

Kouluilla tehtävä toimita

Seurakunnan työntekijät pitävät päivänavauksia Kirkkokedon, Nilonkankaan, Tolpanniemen ja Torangin alakouluilla, Rukan ja Nilon yläkouluilla sekä lukiolla. Yläkouluilla on myös koulukummitoimintaa, jolla tarkoitetaan kouluilla konkreettisesti tehtävää nuorisotyötä. Koulujen kanssa on yhdessä sovittu yhteistyöstä ja pelisäännöistä. Koulukummina toimii Rukalla Kaisa Määttä ja Nilolla Leila Harjumaa. Lisäksi Nilonkankaan, Kirkkokedon ja Torangin alakouluilla koulukummina toimii Tarja Kuusisto.

Erityisnuorisotyö

Kirkon erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan lähimmäiskeskeistä nuorisotyötä, joka kohdistuu nuoriin, joiden voidaan olettaa olevan vaarassa syrjäytyä tai ovat alttiita joutumaan vaikeuksiin. Silloin, kun elämä potkii tai ahdistaa ei tarvitse olla yksin, seurakunnan nuorisotyö on käytettävissä elämän kipukohdissa ja tiukoissakin tilanteissa.

Partiotoiminta

Kuusamon seurakunta on partiolippukunta Kuusamon Tunturisiskojen ja -veikkojen taustayhteisö. Seurakunta avustaa toimintaa taloudellisesti ja yhden nuorisotyönohjaajan työhön kuuluu partiotyö.

Voit tutustua lippukuntaan facebookissa: Kuusamon Tunturisiskot ja -veikot, instagramissa: tunturisiskotjaveikot  tai www.ktsv.fi

Lippukunnanjohtaja Jaana Korpela p.040 820 4088 

Jäsenrekisterinhoitaja Leila Harjumaa p. 050 591 3443

 

Ota yhteyttä

Nuorisotyönohjaaja
Kirkkotie 1 A
93600 Kuusamo

Nuorisotyö ja partio