Johtokunnat 2019-2022

 

Kirkkovaltuuston valitsemat johtokunnat hoitavat kirkkoneuvoston alaisuudessa hallinnon johtosäännön heille määrittelemiä tehtäviä.

Johtokuntia on kolme:

  • julistusjohtokunta, esittelijänä toimii seurakuntapastori Anni-Maria Rimpiläinen
  • kasvatusjohtokunta, esittelijänä  kappalainen Marika Villikka
  • palvelujohtokunta, esittelijänä diakoniatyöntekijä Anne Vanttaja


Julistusjohtokunta:

Kurtti Seppo pj.              (vj Heiskanen Paul)

Korhonen Päivi               (vj Ronkainen Raili)

Mustonen Markku         (vj Pitkänen Ville)

Parkkisenniemi Kyllikki   (vj Vanttaja Tuija)

Suorajärvi Marke            (vj Voutilainen Ulla)

Vanttaja Jouni                (vj Hekkala Pertti)

Vattula Raija                   (vj Kilpijärvi Vesa)

Mustonen Leena            (vj Määttä Taisto) kirkkoneuvoston edustaja 2022


Kasvatusjohtokunta:

Lehtinen Keijo pj.        (vj Heikkala Jari)

Joentakanen Salla       (vj Lämsä Tuula)

Karjalainen Rita           (vj Vanttaja Tuija)

Kilpivaara Tiina            (vj Koskenkorva Ulla)

Määttä Kauko              (vj Kallunki Janne)

Norri Anne                  (vj Hokkanen Inka)

Raatikainen Tarmo      (vj Laurila Harri)

Nevala Eero                 (vj Veteläinen Arto) kirkkoneuvoston edustaja 2022


Palvelujohtokunta:

Ervasti Heino pj.       (vj Poussu Raimo)

Karjalainen Helena   (vj Hokkanen Milja)

Kämäräinen Timo     (vj Oikarainen Ari)

Vanttaja Tuija            (vj Karjalainen Rita)

Tuovila Hannu          (vj Kuusela Sulo)

Turunen Martti         (vj Juusola Timo)

Voutilainen Ulla        (vj Lämsä Tuula)

Koskenkorva Ulla     (vj Kurtti Kaisa) kirkkoneuvoston edustaja 2022