Johtokunnat 2019-2022

 

Kirkkovaltuuston valitsemat johtokunnat hoitavat kirkkoneuvoston alaisuudessa hallinnon johtosäännön heille määrittelemiä tehtäviä.

Johtokuntia on kolme:

  • julistusjohtokunta, esittelijänä toimii seurakuntapastori Anni-Maria Rimpiläinen
  • kasvatusjohtokunta, esittelijänä  kappalainen Marika Villikka
  • palvelujohtokunta, esittelijänä diakoniatyöntekijä Anne Vanttaja


Julistusjohtokunta:

Kurtti Seppo pj.              (vj Heiskanen Paul)

Korhonen Päivi               (vj Ronkainen Raili)

Mustonen Markku         (vj Pitkänen Ville)

Parkkisenniemi Kyllikki   (vj Vanttaja Tuija)

Suorajärvi Marke            (vj Voutilainen Ulla)

Tyni Martti                      (vj Vanttaja Jouni)

Vattula Raija                   (vj Kilpijärvi Vesa)

Määttä Taisto                 (vj Siikaluoma Liisa) kirkkoneuvoston edustaja 2021


Kasvatusjohtokunta:

Lehtinen Keijo pj.        (vj Heikkala Jari)

Joentakanen Salla       (vj Lämsä Tuula)

Karjalainen Rita           (vj Vanttaja Tuija)

Kilpivaara Tiina            (vj Koskenkorva Ulla)

Määttä Kauko              (vj Kallunki Janne)

Norri Anne                  (vj Hokkanen Inka)

Raatikainen Tarmo      (vj Laurila Harri)

Koskenkorva Ulla        (vj Nevala Eero) kirkkoneuvoston edustaja 2021


Palvelujohtokunta:

Ervasti Heino pj.       (vj Poussu Raimo)

Karjalainen Helena   (vj Hokkanen Milja)

Kämäräinen Timo     (vj Oikarainen Ari)

Vanttaja Tuija            (vj Karjalainen Rita)

Tuovila Hannu          (vj Kuusela Sulo)

Turunen Martti         (vj Juusola Timo)

Voutilainen Ulla        (vj Lämsä Tuula)

Mustonen Leena      (vj Veteläinen Arto) kirkkoneuvoston edustaja 2021