Uutislistaukseen

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 8.11.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Kuusamon seurakuntatalon isossa salissa (Kirkkotie 1 B) kello 9.00–18.00 sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina:

Kainuun ammattiopisto KAO (liikuntasali), Apajatie 1, ti 8.11.2022 klo 13.30-16.30
Käylän rajaseutukirkko, Sallantie 62, to 10.11.2022 klo 14.00-18.00
K-Citymarket Kuusamo, Luomantie 1, to 10.11.2022 klo 14.00-18.00
Prisma Kuusamo, Huoparintie 1, pe 11.11.2022 klo 14.00-18.00
Koti- ja laitosäänestys ke 9.11.2022 ja tarvittaessa to 10.11.2022

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto/seurakuntatoimisto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston/seurakuntatoimiston puhelinnumero on 050 310 5812.

27.10.2022 12.36