Uutislistaukseen

Seurakunta toteuttaa viestintäkyselyn

Kuusamon seurakunta toteuttaa viestintäkyselyn kesän 2023 aikana, 1.6.-31.8.2023 välisenä aikana. Kysely toteutetaan sähköisellä alustalla, jonka linkki löytyy tämän uutisen lopusta. Paperisia versioita kyselystä on olemassa, löydät sen kirkkoherranvirastosta tai pyydettäessä työntekijältä.

Kyselyn vastaaja pääsee kertomaan omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan seurakunnan viestinnästä - miten näymme tänään ja miten meidän toivottaisiin näkyvän tulevaisuudessa. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään tulevan kauden suunnittelussa sekä budjettia valmisteltaessa. On tärkeää kuulla palautetta tässä kohtaa toimintakautta.

Pääset sähköiseen kyselyyn tämän linkin kautta. Linkki ohjaa sinut ulkopuoliselle sivulle.

Kyselyyn vastaaminen vie muutaman minuutin aikaa - vaikutukset heijastuvat usean vuoden ajaksi.

Kaisa Määttä
Kaisa Määttä
viestinnän projektityöntekijä
Kirkkotie 1 B
93600 Kuusamo

1.6.2023 13.22