Uutislistaukseen

Kuusamon seurakunta kuvina

Rafed Mohammed Nahai 20160904 kirkko koivujen välistä_L.jpg

2010-luku on kuvan aikaa. Jos jostain ei ole valokuvaa, sitä ei ole tapahtunut. Kuvan merkitys viestinnässä on yhä suurempi. Myös monissa Kuusamon seurakunnan tilaisuuksissa joku työntekijöistä valokuvaa tai ottaa videota. Kuvia ja videoita käytetään erilaisissa tiedotteissa, mainoksissa, tilaisuuksissa, seurakunnan Facebook-sivuilla ja kotisivuilla sekä kenties tulevaisuudessa joissain viestintävälineissä, joista emme tiedä vielä mitään.

Hyvän tavan mukaisesti kuvaaja kysyy kuvattavilta ensin luvan kuvaamiseen ja valokuvan tai videon julkaisemiseen. Kuvat ja videot myös tallennetaan Kuusamon seurakunnan arkistoon. Suuremmissa tilaisuuksissa kuvaamisesta kerrotaan lapuilla tai tilaisuuden aluksi. Osallistujat voivat käydä ilmaisemassa kuvaajalle, jos eivät halua olla tunnistettavia kuvissa. Toivottavasti myös seurakuntalaiset muistavat hyvät tavat kuvatessaan toisiaan. Esimerkiksi kerhopisteet eivät ole julkisia paikkoja, joten niissä ei voi valokuvata vapaasti.

Seurakunta on myös siellä, missä ei ole työntekijöitä paikalla. Otamme seurakunnan viestinnässä mielellämme käyttöön myös seurakuntalaisten ottamia kuvia sekä tallennamme ne arkistoon myöhempienkin sukupolvien iloksi ja ihailtavaksi. Esimerkiksi seurakunnan Facebook-sivulla on helppo julkaista omia kuvia seurakunnan tilaisuuksista.

Seurakunta on saanut juuri käyttöönsä esimerkiksi Tuomo Kallioniemen ja Rafed Mohammed Nahain ottamia kuvia. Tässä olevat kuvat ovat jälkimmäisen ottamia elo-, syys- ja lokakuun aikana.

Innokas kuvaaja itse Anja Asmundelan kuvaamana.

15.10.2016 16.29