Avustushakemus

Kuusamon seurakunnassa on haettavissa avustusta yhdistysten, säätiöiden yms.

toiminnan tukemiseksi vuodelle 2020. Hakuaika on 15.11. – 15.12.2019.

Hakemukset osoitetaan kirkkoneuvostolle, kuoreen merkintä "avustushakemus".

Toimistojen ollessa suljettuna hakemukset voi jättää kirkkoherranviraston oven

vieressä olevaan postilaatikkoon.

Avustusten myöntämisen periaatteita on päivitetty ja uudistettu.

Lisätietoja Anni Rimpiläinen puh. 040 538 2278

 

Kirkkoneuvostolle osoitettujen avustushakemusten periaatteet

(Kirkkoneuvosto 10.10.2019, 109§)

1. Yhdistykset ja säätiöt sekä yksittäiset tahot/henkilöt voivat hakea toiminnalleen tukea

Kuusamon seurakunnan kirkkoneuvostolta. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, miten

yhdistyksen tai järjestön toiminta toteuttaa seurakunnan ja kirkon toimintaa ja

päämääriä. Avustusta voidaan myöntää niille yhdistyksille ja järjestöille, jotka ovat

seurakunnan yhteistyötahoja. Avustusmäärärahojen myöntämistä ohjaa Kirkkolain

15.luku 1§ ”Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja saadaan käyttää ainoastaan

niiden tehtävien toteuttamiseen”.

2. Avustuksia myönnetään kerran vuodessa tulevan toimintavuoden toimintaan. Hakuaika

on 15.11.-15.12. ja kirkkoneuvosto myöntää avustukset alkuvuodesta. Hakuajasta

ilmoitetaan seurakunnan internet-sivuilla ja kahdessa paikallislehdessä.

3. Yhdistysten, järjestöjen tai säätiöiden avustushakemuksista tulee selkeästi käydä ilmi

hakijan nimi, hakijan tehtävä/toiminta-ajatus, tulevan toimintavuoden talous- ja

toimintasuunnitelma, jäsenmäärä ja mihin tarkoitukseen ja paljonko avustusta haetaan.

Hakemuksessa on myös mainittava, onko hakija saanut aiemmin avustusta

seurakunnalta.

4. Muille kuin yhdistyksille haettavista avustuksista tulee käydä ilmi hakija, kenelle/keille

ja mihin tarkoitukseen ja paljonko toiminta-avustusta haetaan sekä mahdollinen

taloudellinen tilanne. Hakemuksessa on myös mainittava, onko aikaisemmin haettu tai

saatu avustusta seurakunnalta.

5. Seurakunnan myöntämistä avustuksista on avustusta saaneiden tahojen annettava

kirkkoneuvostolle vuosittain selvitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty

myönnettyyn tarkoitukseen (Taloussääntö 25§).

6. Avustusta ei myönnetä jälkikäteen ja toteutettuun toimintaan.

7. Kirkkoneuvosto käsittelee vain määräaikana saapuneet hakemukset, joissa on

tarvittavat tiedot ja liitteet mukana. Puutteellisia hakemuksia ei huomioida