Päiväkerhot

Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetukseen perustuvaa kristillistä kasvatusta. Päiväkerho haluaa tukea vanhempia kristillisen kasvatuksen antamisessa. Lisäksi se tukee monipuolisesti lapsen persoonallista kehitystä ja ohjaa lasta yhteistyöhön toisten ihmisten kanssa sekä ymmärtämään ihmisten erilaisuutta.


Mitä kerhossa tehdään?


Päiväkerhossa mm. keskustellaan, askarrellaan, liikutaan, leikitään, lauletaan ja opitaan ryhmätaitoja. Kerhossa hiljennytään lasten pyhäkouluhetkessä. Ohjelmissamme pyrimme erityisesti lapsen itsetunnon tukemiseen, luottamuksen ja elämänrohkeuden vahvistamiseen.

 

• Kerhopisteet •

• Lapsityöntekijöiden yhteystiedot •

 

Kokoontuminen


Lastenohjaajat pitävät kerhoja 3–5 -vuotiaille ikäryhmittäin kaupungin keskustassa - muualla toimivat eri ikäiset yhdessä. Päiväkerhoon pääsevät vuoden loppuun mennessä kolme vuotta täyttävät lapset.

 

Kerhomaksu

 

Päiväkerhojen toimintavuosi jakaantuu syys- ja kevätkauteen.

Kausimaksut ovat toimintavuonna 2017-2018 seuraavat:
3-v. kerho ja sisarusryhmä (2h kerran viikossa) 17 e / kausi, kirkkoon kuulumattomat 27 e / kausi
4-v. kerho (2h kaksi kertaa viikossa) 27e / kausi, kirkkoon kuulumattomat 37 e /kausi
5-v. kerho (3h kaksi kertaa viikossa) 30 e / kausi, kirkkoon kuulumattomat 40 e /kausi

Seurakunta hoitaa päiväkerhomaksujen laskutuksen loka- ja helmikuussa. Maksua ei palauteta, vaikka lapsi olisi poissa kerhosta tai lopettaisi kerhossa käynnin.


Ilmoittautuminen


Kerhoihin ilmoittautuminen tapahtuu palauttamalla ilmoittautumislomake kirkkoherranvirastoon tai kirkkoherranviraston postilaatikkoon. Kaudelle 2017-2018 ilmoittautuminen alkaa 2.5.2017. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumislomake taajaman kerhopisteisiin

Ilmoittautumislomake sivukylien kerhoihin

Maksuvapautushakemus