Ristiäiset eli kastejuhla

Eri-ikäisten portti seurakunnan jäsenyyteen

Kasteessa ihminen saa jotain, minkä vain Jumala voi hänelle lahjoittaa: uskon, armon ja pelastuksen. Kaste on Jumalan lahja, joka kantaa läpi koko elämän ja on kristittynä olemisen perusta. Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen.

Kasteopas (pdf)

Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti" (Matt. 28: 18-20)

Vauvan kastaminen

Lapsen syntymän jälkeen ristiäisten valmistelu alkaa yhteydenotosta kirkkoherranvirastoon. Silloin sovitaan kasteen aika ja paikka. Ristiäiset voidaan järjestää kotona, mummolassa, kirkossa tai muussa seurakunnan tilassa tai juhlatilassa. Lapsi voidaan kastaa myös messun yhteydessä.

Kasteen toimittava pappi keskustelee vauvan vanhempien kanssa ennen kastetoimitusta toimituksen sisällöstä, puitteista ja muusta tilanteeseen liittyvästä. Hänelle annetaan joko etukäteen tai kastetilaisuudessa kasteilmoituslomake, jonka vanhemmat ovat saaneet postitse. Lomake on hyvä täyttää jo etukäteen vanhemmille kuuluvilta osiltaan.

Kastepäivä on tavallisimmin lauantai tai sunnuntai, mutta kaikki muutkin päivät käyvät. Kotiseurakunta lahjoittaa lapselle kastekynttilän ja kastetodistuksen sekä kummeille annettavat kummitodistukset.

Kastejuhlan jälkeen kastettua ja hänen perhettään sekä kummeja ja isovanhempia kutsutaan jumalanpalvelukseen, jolloin luetaan kastettujen nimet ja rukoillaan kastettujen puolesta.

Seurakunnassamme on käytössä kastepuu. Seurakuntamme jäseniksi kastettujen nimellä varustettu sydän kiinnitetään kastepuuhun sen messun alussa, jossa hänen nimensä ilmoitetaan seurakunnalle ja hänen puolestaan rukoillaan. Perheenjäsenet, isovanhemmat tai kummit voivat kiinnittää sydämen kastepuuhun. Asiasta saa lisätietoa kastepapilta.

Isomman lapsen tai aikuisen kaste

Luterilaisen kirkon jäsenyyteen voi tulla myöhemmällä iällä. Lisätietoa isomman lapsen ja aikuisen kasteesta.

Yhteystiedot kirkkoherranvirastoon:

Kirkkotie 1 B
93600 KUUSAMO

Avoinna 

klo 9-15 ma-ke ja pe

Asiointi muina aikoina ajanvarauksella.

puh. 050 310 5812

kuusamon.seurakunta@evl.fi

Kastettava lapsi aikuisen sylissä. Papin käsi lapsen pään päällä. Papilla kastemalja vasemmassa kädessä.
Kuva: Miia Hyypiö

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä