uskottu, toivottu, rakastettu - seurakuntavaalien vaaliteema tekstinä

Tietoa seurakuntavaaleista

Seurakuntavaalit ovat 20.11.2022. Ennakkoäänestys on 8.-12.11.2022.

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan 367 seurakuntaan yhteensä noin 8000 uutta luottamushenkilöä. He päättävät mm. siitä, keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja pidetään ja keitä autetaan – missä ja miten.

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen.

Äänestysoikeus on kaikilla seurakunnan 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä.

Teemat vuoden 2022 vaaleissa ovat uskottu, toivottu, rakastettu.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Seurakuntavaaleissa äänestetään oman seurakunnan ehdokkaita

Seurakuntavaaleissa äänioikeus on jokaisella kirkon jäsenellä, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 16 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, jossa äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään vaalivuoden elokuun 15. päivänä.

Äänestä ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä

Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen, mutta voit antaa äänesi vain oman seurakuntasi ehdokkaalle. Vaalipäivänä 20.11. äänestäminen tapahtuu kotiseurakuntasi äänestyspaikassa. Ennakkoäänestyspaikat vaihtelevat seurakunnittain.

Kotiäänestys on mahdollinen äänioikeutetulle, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Huom. Jos olet muuttanut uuden seurakunnan alueelle 15.8. jälkeen, käytät äänioikeutta vanhassa seurakunnassasi.

Asetu ehdolle!

Ehdokasrekrytointi on käynnissä ja se kestää 15.9.2022 saakka. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. 

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka 

 • täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä eli 20.11.2022 
 • on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022 
 • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta.  

Miksi asettua ehdolle?

Seurakuntamme tarvitsevat päättäjikseen kaikenlaisia ihmisiä. Kannustamme juuri sinua asettumaan ehdolle ja ryhtymään ajamaan sinulle ja kuusamolaisille tärkeitä asioita. Luottamustoimijana pääset vaikuttamaan muun muassa kirkon tarjoamiin palveluihin lähiympäristössäsi ja seurakunnan strategiaan. 

Kuinka asetun ehdolle?

Seurakuntavaaleissa ehdolle voi asettua ehdokaslistan kautta. Vaaleja varten perustetut valitsijayhdistykset perustavat ehdokaslistan. Voit joko olla yhteydessä jo olemassa olevan ehdokaslistan yhteyshenkilöön tai perustaa oman valitsijayhdistyksen, jonka kautta asetut ehdolle. 

Kuinka valitsen oman ehdokaslistan?

Sinulle sopivan ehdokaslistan valitseminen on tärkeää, sillä tullessasi valituksi kirkkovaltuustoon, muodostat muiden samalta ehdokaslistalta valituksi tulleiden luottamushenkilöiden kanssa yhteisen valtuustoryhmän.

Tutustu ehdokaslistoihin ja ole rohkeasti yhteydessä ehdokaslistojen yhteyshenkilöihin lisätietojen saamiseksi. Ennen oman ehdokaslistan valitsemista pohdi, mitkä teemat ovat sinulle tärkeitä ja mitä asioita haluat luottamushenkilönä ajaa. Voit myös tutustua edellisen vaalikauden pöytäkirjoihin ja esityslistoihin.

Voit myös perustaa uuden valitsijayhdistyksen ja ehdokaslistan. Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä.

Kuinka perustan oman valitsijayhdistyksen?

 1. Tulosta perustamisasiakirjat
  Asiakirjat saat kirkkoherranvirastosta. Voit myös tulostaa asiakirjat itse.Linkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
   
 2. Tutustu yksityiskohtiin  
  Valitsijayhdistys voi nimetä ehdokaslistassaan enintään seurakuntaneuvostoon valittavien jäsenten kaksinkertaisen määrän ehdokkaita. Yhteiseen kirkkovaltuustoon ehdotettuja voidaan kuitenkin nimetä kolme kertaa niin monta kuin seurakunnasta on valittava. Sama ehdokas voi olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla. 
   
 3. Valitse asiamies  
  Nimeä joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista yhdistyksen asiamieheksi ja joku toinen hänen varamiehekseen. He eivät saa olla valitsijayhdistyksen ehdokkaita eivätkä seurakunnan vaalilautakunnan jäseniä. Muut valitsijayhdistyksen perustajat ja allekirjoittajat saavat itse olla ehdokkaita. Asiamiehen tulee olla 18 vuotta täyttänyt.  
   
 4. Määritä teema ja anna listallesi nimi  
  Valitsijayhdistyksen nimen tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen tavoitteet.  
   
 5. Toimita asiakirjat ajoissa  
  Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9.2022 klo 16. 

Vaalikone

Ennen vaaleja verkossa julkaistaan vaalikone, joka auttaa äänestäjiä valitsemaan itselleen sopivan ehdokkaan. Vaaleissa ehdolla olevat pääsevät vastaamaan vaalikoneen kysymyksiin ennen vaalikoneen julkaisua. Vaalikone on ehdokkaiden täytettävänä 27.9.–6.10.  Vaalikoneeseen vastaaminen on tärkeä kanava äänestäjien tavoittamiseksi. 

Kampanjamateriaalit ehdokkaalle 

Ehdolle asettuvat voivat hyödyntää seurakuntavaalien kampanjamateriaaleja vaalityössään. Tarjolle on tulossa esimerkiksi sosiaaliseen mediaan soveltuvia ehdokaskortin pohjia, joihin voit muokata itse omat tietosi.  Materiaali on saatavilla mediapankista.Linkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ehdokkaan tietosuojaseloste

Tutustu tietosuojaselosteeseen (Linkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessäpdf)

Taustaryhmät 2022 seurakuntavaalissa

Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Yhdistys kerää listalleen ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys esim. kirkon uudistamisesta, tasa-arvon edistämisestä tai nuorten aseman vahvistamisesta kirkossa. Listojen taustalla voi myös olla herätysliike, poliittinen puolue tai vaikkapa asuinalue. Tietoa seurakuntasi ehdokaslistoista saat kirkkoherranvirastosta tai nykyisiltä luottamushenkilöiltä.

Taustaryhmät voivat olla esimerkiksi eri poliittisiin näkemyksiin, herätysliikkeisiin tai muihin yhteisiin arvoihin perustuvia ryhmiä, jotka asettavat valitsijayhdistyksiä.

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022

Ota yhteyttä

viestinnän projektityöntekijä
Kirkkotie 1 B
93600 Kuusamo

Viestintä