Vaikuta kirkossa

Seurakunnan toimintaan ja päätöksentekoon voi vaikuttaa ottamalla osaa seurakuntavaaleihin sekä tekemällä aloitteita seurakunnan luottamuselimille.

Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi marraskuussa. Seuraavat seurakuntavaalit pidetään vuonna 2022. Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet. Vaaleissa valitaan seurakunnan ylin hallintoelin, kirkkovaltuusto.

Seurakunnan kirkkoherra valitaan joko kansanvaalilla tai kirkkovaltuuston suorittamalla välillisellä vaalilla.

Jokaisella seurakunnalla on oma kirkkoneuvosto, joka johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkoneuvoston jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa valittujen kirkkovaltuuston jäsenien joukosta. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

 

Luottamushenkilöt - osallistumista ja vastuuta

Luottamushenkilöt käyttävät seurakunnissa ylintä valtaa. Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita. He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa kirkkovaltuustoissa, kirkkoneuvostoissa ja johtokunnissa.

Parhaimmillaan seurakunnan luottamushenkilöissä on monenikäisiä ja eri elämänalueilla vaikuttavia henkilöitä, jotka tuovat oman persoonallisen panoksensa ja näkemyksensä seurakunnan toimintaan. Luottamushenkilöt valitaan vaaleissa aina neljä vuotta kestävälle kaudelle. 

► Lue lisää seurakuntavaaleistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

 

Seurakuntalaisen aloite luottamuselimille

Jokaisella seurakunnan jäsenellä on mahdollisuus tehdä seurakunnan ja kirkon toimintaan liittyvä aloite. Se tehdään kirjallisena kirkkoneuvostolle ja toimitetaan seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.