Virkatodistus

 

Virkatodistus tarvitaan esim. perunkirjoitusta varten tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita.

1.1.2021 alkaen Kuusamon seurakunnan virkatodistukset tilataan Oulun aluekeskusrekisteristä.

Virkatodistuksen voi tilata alla olevan linkin kautta tai puhelimitse puh. 08 316 1303 tai sähköpostitse keskusrekisteri.oulu@evl.fi

tilaavirkatodistus

Sukututkimukset tehdään Oulun aluekeskusrekisterissä.

toimistotarvikkeet

 


 

 

Sukututkimukset tehdään Oulun aluekeskusrekisterissä.

Tilauksen voi tehdä:

• täyttämällä linkin takana olevan sukututkimustilauslomakkeen ja lähettämällä sen osoitteeseen keskusrekisteri.oulu@evl.fi tai Oulun         seurakuntayhtymä, aluekeskusrekisteri, PL 122, 90101 Oulu. Sukututkimustilaus

• Sähköpostilla lähettäessäsi älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta.

• faksilla numeroon (08) 371 354

Puhelintiedustelut: 044 3161 534, 044 3161 539, 044 316 1454 tai 044 3161 543.

 

Halutessasi saat lisätietoja kirkkoherranvirastosta, puh. 050 310 5812


Virkatodistusten hinnoittelu

Virkatodistuksen hinnasto

Virkatodistuksien hinnat 1.1.2020 lähtien ovat kirkkohallituksen yleiskirjeen maksupäätöksen mukaisesti seuraavia:

Manuaalisesti laadittavasta todistuksesta peritään:

a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä;

b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista, ja kyseessä on todistuksen
päähenkilön yksittäinen avioliitto-, muutto- tai kuolintieto tai kirkollista toimitusta koskeva tieto;

c) 30 euroa muusta kuin alakohdassa b tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta
todistuksesta. Jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin,
kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän KirDi-toiminnallisuudella laadittu todistus päähenkilön osalta 45 euroa ja liitetodistus 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma liitetodistus.

Elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen. Jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) 9 euroa.

Ote kastekirjasta, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 9 euroa.

Tieteellistä tutkimusta ja sukututkimusta varten laadittava todistus 45 euroa. Jos laatimisesta
aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa.

Kirkonkirjojen tietoihin perustuvan todistuksen kopio 9 euroa.

Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ 45 euroa. Jos kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta
9 euroa kuvalta.

Maksuttomia ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta sekä muut lain mukaan maksuttomasti
annettavat todistukset.

Muut maksut; Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että toimituksesta 5,50 euroa, yhteensä 11 euroa. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

 

 

Sukututkimusten hinnoittelu

Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 20 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta. Lisäksi tulee toimitusmaksu 5,50 euroa ja mahdollinen ulkomaan toimitusmaksu.

 

Maksullisista virkatodistuksista lähetetään lasku.

 

 

Ota yhteyttä

Toimistosihteeri
kuusamon.seurakunta@evl.fi
Kirkkotie 1 B
93600 Kuusamo

Kirkkoherranvirasto