Kirkkovaltuusto

 

Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii vuosiksi 2015 - 2018 valittu 27 -jäseninen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto mm. hyväksyy talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman, toimintakertomuksen sekä valitsee tilintarkastajat, kirkkoneuvoston jäsenet, johtokuntien jäsenet ja johtavat viranhaltijat.

Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet.  

Istuva kirkkovaltuusto valittiin vaaleilla syksyllä 2014 ja aloitti toimintansa vuoden 2015 alusta. Vaalien äänestysprosentti 30,5% Edellisissä vaaleissa vuonna 2010 prosentti oli 26,3%.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Elina Kemppainen ja varapuheenjohtajana Eero Nevala.


Kirkkovaltuuston jäsenet 2015-2018

 

Valtuusto:                               

Ervasti Heino                       Mustonen Leena  

Ervasti Pertti                        Määttä Viljo                            

Flöjt Mika                              Määttä Taisto                          

Härkönen Janne                  Nevala Eero vpj.  

Kaartinen Juha                     Palosaari Helena

Kemppainen Elina pj.          Poussu Raimo   

Kilpivaara Tiina                    Siikaluoma Liisa  

Kilpivaara Maunu                Suorajärvi Marke                  

Korhonen Päivi                    Säkkinen Osmo

Kortesalmi Joukamo           Turunen Martti    

Korva Anneli                         Törmänen Mikko    

Kurtti Kaisa                           Vattula Raija 

Kurtti Seppo                         Voutilainen Ulla

Lehtinen Keijo                       

 

Valtuuston kuva
Kirkkovaltuusto