Kirkkovaltuusto

 

Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii vuosiksi 2019 - 2022 valittu 27 -jäseninen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto mm. hyväksyy talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman, toimintakertomuksen sekä valitsee tilintarkastajat, kirkkoneuvoston jäsenet, johtokuntien jäsenet ja johtavat viranhaltijat.

Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet.  

Istuva kirkkovaltuusto valittiin vaaleilla syksyllä 2018 ja aloitti toimintansa vuoden 2019 alusta. Vaalien äänestysprosentti 26,1% Edellisissä vaaleissa vuonna 2014 prosentti oli 30,5%.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Elina Kemppainen ja varapuheenjohtajana Anitta Vääräniemi.

Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset: 


Kirkkovaltuuston jäsenet 2019-2022

 

Valtuusto:                               

Ervasti Heino                         Määttä Taisto  

Joentakanen Salla                 Nevala Eero                            

Kaartinen Juha                      Norri Anne                          

Kajava Timo                           Parkkisenniemi Kyllikki  

Karjalainen Helena                Raatikainen Tarmo

Kemppainen Elina pj.            Siikaluoma Liisa   

Kilpivaara Tiina                      Suorajärvi Marke  

Korhonen Päivi                      Tuovila Hannu                  

Koskenkorva Ulla                  Turunen Martti

Kurtti Kaisa                            Tyni Martti    

Kurtti Seppo                           Vattula Raija    

Lehtinen Keijo                        Veteläinen Arto 

Mustonen Leena                    Vääräniemi Anitta vpj.

Mustonen Markku                       

 

Kirkkovaltuusto