Kirkkovaltuusto

 

Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii vuosiksi 2019 - 2022 valittu 27 -jäseninen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto mm. hyväksyy talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman, toimintakertomuksen sekä valitsee tilintarkastajat, kirkkoneuvoston jäsenet, johtokuntien jäsenet ja johtavat viranhaltijat.

Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet.  

Istuva kirkkovaltuusto valittiin vaaleilla syksyllä 2018 ja aloitti toimintansa vuoden 2019 alusta. Vaalien äänestysprosentti 26,1% Edellisissä vaaleissa vuonna 2014 prosentti oli 30,5%.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Elina Kemppainen ja varapuheenjohtajana Anitta Vääräniemi.

Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset: 


Kirkkovaltuuston jäsenet 2019-2022

 

Valtuusto:                               

Ervasti Heino                       Mustonen Markku 

Hokkanen Inka                    Määttä Taisto                           

Joentakanen Salla               Nevala Eero                         

Kaartinen Juha                    Norri Anne 

Kajava Timo                        Parkkisenniemi Kyllikki

Karjalainen Helena             Raatikainen Tarmo  

Kemppainen Elina pj.         Siikaluoma Liisa 

Kilpivaara Tiina                  Suorajärvi Marke                  

Korhonen Päivi                  Tuovila Hannu

Koskenkorva Ulla               Turunen Martti   

Kurtti Kaisa                        Vattula Raija    

Kurtti Seppo                      Veteläinen Arto 

Lehtinen Keijo                   Vääräniemi Anitta vpj.

Mustonen Leena                       

 

Kirkkovaltuusto