Kirkkoneuvosto

 

Seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto. Kirkkolain määräyksen perusteella kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja siihen kuuluu Kuusamon seurakunnassa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra Taina Manninen ja varapuheenjohtaja Liisa Siikaluoma.

 

Kirkkoneuvoston tehtäviä:

• johtaa seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa

• valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset

• päättää kirkollisista kirjoista kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa

• valvoo seurakunnan etua

 

Taina Manninen pj.

 

Siikaluoma Liisa vpj.       (vj Ulla Voutilainen)

Ervasti Heino                   (vj Osmo Säkkinen)

Kurtti Kaisa                      (vj Suorajärvi Marke)

Mustonen Leena            (vj Korhonen Päivi)

Määttä Taisto                  (vj Kilpivaara Maunu)

Määttä Viljo                     (vj Kurtti Seppo)

Palosaari Helena            (vj Kilpivaara Tiina)

Turunen Martti               (vj Kaartinen Juha)

sulka

Avustus

Kuusamon seurakunnassa on haettavissa avustusta yhdistysten, säätiöiden yms. toiminnan tukemiseksi. Avustusta tulee kevätkaudella hakea maaliskuun loppuun mennessä ja syyskaudella elokuun loppuun mennessä.

• Avustushakemusten periaatteet