Kirkkoneuvosto

 

Seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto. Kirkkolain määräyksen perusteella kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja siihen kuuluu Kuusamon seurakunnassa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra Taina Manninen ja varapuheenjohtaja Arto Veteläinen.

 

Kirkkoneuvoston tehtäviä:

• johtaa seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa

• valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset

• päättää kirkollisista kirjoista kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa

• valvoo seurakunnan etua

 

Taina Manninen pj.

 

Veteläinen Arto vpj.          (vj Kallunki Janne)

Kaartinen Juha                 (vj Raatikainen Tarmo)

Kajava Timo                     (vj Ervasti Pertti)

Koskenkorva Ulla             (vj Kilpivaara Tiina)

Kurtti Kaisa                       (vj Suorajärvi Marke)

Mustonen Leena               (vj Korhonen Päivi)

Nevala Eero                      (vj Ervasti Heino)

Siikaluoma Liisa                (vj Parkkisenniemi Kyllikki)

Kuusamon seurakunta tiedottaa: Kirkkoneuvoston myöntämät vuosittaiset avustukset

Kuusamon seurakunta myöntää vuosittain avustuksia paikallisille järjestöille, yhdistyksille ja yksittäisille tahoille/henkilöille näiden toimintaan. Avustusten myöntämisestä vastaa kirkkoneuvosto. Kuusamon seurakunnan kirkkoneuvosto on kuluvan syksyn aikana päivittänyt ja uudistanut hakumenettelyä.

Jatkossa kirkkoneuvosto myöntää avustuksia vain kerran vuodessa tulevan vuoden toimintaan. Avustusten hakuaika on vuosittain 15.11.-15.12. Kirkkoneuvosto käsittelee määräajassa saapuneet asianmukaiset hakemukset tammikuussa ja avustukset maksetaan myönteisen päätöksen saaneille hakijoille tämän jälkeen. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä, joten hakijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että hakemukset sisältävät vaaditut tiedot ja liitteet.

Avustusta voidaan myöntää Kirkkolain 15.luvun 1.§:n mukaan sellaisille tahoille, jotka tekevät yhteistyötä seurakunnan kanssa, tukevat jollain tapaa seurakunnan toimintaa tai muutoin edistävät toiminnassa kristillisen uskon periaatteita. Avustusta saaneiden tulee antaa seurakunnalle vuosittain selvitys siitä, miten toimintaan myönnetyt varat on käytetty.

Vuoden 2020 avustukset ovat haettavissa ajalla 15.11.-15.12.2019. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät seurakunnan internet-sivuilta osoitteesta www.kuusamo.fi. Lisätietoja antaa kirkkoherra Taina Manninen p.050 310 5814 ja julistusjohtaja Anni Rimpiläinen p.040 538 2278.

• Avustushakemusten periaatteet