Arjen vaikeudet

 

Arjen vaikeudet voivat liittyä esimerkiksi ihmissuhteisiin, terveyteen, toimeentuloon, opiskeluun tai työhön.

Kun haluat keskustella, miettiä elämäntilannettasi tai etsiä ratkaisuja arjen ongelmiin, voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijään. Keskustelut ja elämäntilanteiden äärelle pysähtymiset ovat luottamuksellisia ja työntekijä on ehdottoman vaitiolovelvollinen.

 

Yhteystiedot:

• Diakoniatyöntekijät

• Papit

• Nuorisotyöntekijät

 

 

Taloudellinen tukeminen

Diakoniatyöntekijän kanssa voi keskustella taloudelliseen kriisitilanteeseen johtaneista syistä ja elämänhallintaan liittyvistä asioista täysin luottamuksellisesti. Yhdessä voidaan miettiä, miten tilanteesta voidaan päästä eteenpäin.

Seurakunnan antama taloudellinen avustus on luonteeltaan kertaluonteista ja viimesijaista apua ennakoimattomissa kriisitilanteissa.

Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden toimijoiden kanssa tapahtuu aina asiakkaan luvalla.

 

Ota yhteyttä ja varaa aika! Taloudellisissa asioissa voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään.

Yhteystiedot 

puntarointia