Ympäristötyö

Kristillisen käsityksen mukaan ihmisen tehtävä on viljellä ja erityisesti varjella luomakuntaa. Luomakunta on osa Jumalan luomistyötä ja siten pyhä.

Kuusamon seurakunta on hakenut Kirkon ympäristödiplomia keväällä 2022. Hakuprosessi on loppusuoralla ja sen myöntää kirkkohallitus. Ympäristödiplomi on evankelis-luterilaisen kirkon oma ympäristöjärjestelmä, jonka avulla seurakunnat pyrkivät torjumaan ilmastonmuutosta ja suunnittelemaan toimintaansa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Kuusamon seurakunnan ympäristövastaavana toimii seurakuntamestari Heli Posio. Ympäristövastaavan tehtävänä on koordinoida seurakunnan ympäristötyötä ja toimia ympäristötyöryhmän kokoonkutsujana. Ympäristötyöryhmän jäseniä ovat  seurakunnan työntekijät eri työaloilta. 

Kuusamon seurakunnan ympäristöohjelma on toteutettu Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2012 pohjalta. Ympäristöohjelma sisältää seurakunnan ympäristötavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

 

Katso lisää täältä

 

Hiilineutraali kirkko 

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen kriisi, joka vaikuttaa lisääntyvästi koko luomakunnan elämään. Energia- ja ilmastostrategian konkreettisten tavoitteiden avulla Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää elämäntapaa.
Lisätietoja kirkon ympäristöohjelmasta ja kirkon tavoitteista ilmasto-ohjelmassa voit lukea täältä.