Ympäristötyö

Kristillisen käsityksen mukaan ihmisen tehtävä on viljellä ja erityisesti varjella luomakuntaa. Luomakunta on osa Jumalan luomistyötä ja siten pyhä.

Kuusamon seurakunta on hakenut Kirkon ympäristödiplomia keväällä 2022. Hakuprosessi on loppusuoralla ja sen myöntää kirkkohallitus. Ympäristödiplomi on evankelis-luterilaisen kirkon oma ympäristöjärjestelmä, jonka avulla seurakunnat pyrkivät torjumaan ilmastonmuutosta ja suunnittelemaan toimintaansa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Kuusamon seurakunnan ympäristövastaavana toimii seurakuntamestari Merja Karjalainen. Ympäristövastaavan tehtävänä on koordinoida seurakunnan ympäristötyötä ja toimia ympäristötyöryhmän kokoonkutsujana. Ympäristötyöryhmän jäseniä ovat  seurakunnan työntekijät eri työaloilta. 

Kuusamon seurakunnan ympäristöohjelma on toteutettu Kirkon ympäristödiplomin uuden käsikirjan 2021 pohjalta. Ympäristöohjelma sisältää seurakunnan ympäristötavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Ympäristödiplomi on voimassa 20.10.2022 - 19.10.2027.

Katso tästä: Kuusamon seurakunnan ympäristöohjelma