Ympäristötyö

Kristillisen käsityksen mukaan ihmisen tehtävä on viljellä ja erityisesti varjella luomakuntaa. Luomakunta on osa Jumalan luomistyötä ja siten pyhä.

Kuusamon seurakunta on hakemassa Kirkon ympäristödiplomia vuonna 2021. Ympäristödiplomi on evankelis-luterilaisen kirkon oma ympäristöjärjestelmä, jonka avulla seurakunnat pyrkivät torjumaan ilmastonmuutosta ja suunnittelemaan toimintaansa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.   

Kuusamon seurakunnan ympäristöohjelma on toteutettu Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2012 pohjalta. Ympäristöohjelma sisältää seurakunnan ympäristötavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

  • Seurakunnan ympäristöohjelma - linkki valmiiseen ympäristöohjelmaan

Seurakunnan yhteisen ympäristötyöryhmän jäseninä on ketä. Työryhmä suunnittelee ja koordinoi seurakunnan ympäristötyötä. Lisäksi seurakunnassa toimii nimettyä ympäristövastaavaa, jotka edustavat eri työaloja.

  • Ympäristötyöryhmä - tähän kootaan oma alasivu, jossa esitellään työryhmä

Katso lisää täältä

 

Hiilineutraali kirkko 

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen kriisi, joka vaikuttaa lisääntyvästi koko luomakunnan elämään. Energia- ja ilmastostrategian konkreettisten tavoitteiden avulla Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää elämäntapaa.
Lisätietoja kirkon ympäristöohjelmasta ja kirkon tavoitteista ilmasto-ohjelmassa voit lukea täältä.