Lähetystyö

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti". Matt.28:19-20

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Jeesuksen esimerkin mukaisesti se on kaikkien heikoimpien auttamista ja paremman elämän puolesta toimimista kaikkialla maailmassa. Kristillisen yhteisön rakentamista niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä, sekä lisätä lähetystyön tunnettavuutta.

Kaikilla ihmisillä on myös oikeus kuulla tämä ilosanoma, ottaa se uskolla vastaan ja tulla kastetuksi.  

Lähettimme maailmalla ja nimikkokohdetyö

Nimikkolähettimme Suomen lähetysseura

Katri Niiranen-Kilasi on nimikkolähettinä Tansaniassa. Hän on  hankeneuvonantajana PITA-hankkeessa Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämän Makumiran yliopiston työyhteydessä (Tumaini University Makumira) PITA-hanke on pohjoistansanialaisen Merun alueen yläkoulun opettajien täydennyskoulutushanke. Hanke on Makumiran yliopiston aineenopettajakoulutuksen nk. outreach-hanke. Hankkeessa on mukana 24 Merun maakunnan yläkoulua, joista suurin osa on maakunnan syrjäisten alueiden heikosti menestyviä valtion kouluja. Hankekouluihin valikoituvat oppilaat ovat alueen köyhien perheiden lapsia, perheensä ja sukunsa ensimmäisen polven yläkoululaisia. Hankkeessa vahvistetaan opettajien taitoja monella saralla. Koulutuksien teemoina ovat olleet oppilaskeskeiset opetusmenetelmät, kielitietoinen pedagogiikka, oppimisvaikeudet, oppilashuollon kysymykset ja ympäristökasvatus.

PITA on lyhenne hankkeen englanninkielisestä nimestä Participatory and Integrative Teaching Approach. Nimessä leikitellään englannin ja swahilin kielellä. Swahilin kielen verbin pita merkitys on ohittaa, ylittää (odotukset), läpäistä (kokeet). Nimensä mukaisesti PITA-hankkeen päämääränä on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä.

Jukka Helle aloitti nimikkolähettinä 13.8. 2022. Hongkongin luterilaisessa teologisessa seminaarissa, joka on Aasian suurin luterilainen seminaari. Suurin osa opiskelijoista tulee Hongkongista, mutta seminaarissa on myös paljon opiskelijoita sekä Manner-Kiinasta että muista Aasian maista.

Ruusa Gawaza aloitti nimikkolähettinämme elokuussa 2022.  Hän on ilmastoasiantuntijana Itäisessä ja eteläisessä Afrikassa. 

 

Seurakuntamme nimikkokohdetyötä teemme Suomen lähetysseuran kautta

Tansaniassa evankelisluterilaisen kirkon Victoriajärven itäisessä hiippakunnassa

 täällä tehdään mm. lastensuojelutyötä  lähetteinä toimii Pyhtilän Pia ja Mikko perheineen.

(Kotimaan jaksolla kesäkuusta 2018)

Thaimaassa Mekong-alueella jossa tehdään kielityötä, lähetteinä toimii  Riikka ja Thomas Kolkka perheineen.

 

Seurakuntamme ystävyysseurakuntatoimintaa on nyt tauolla Inkerin kirkon Vienan Karjalan Kalevalassa.

Kalevalan kirkon pastorina toimii  Andrei Tuhkanen

Nimikkolähettimme Katri Niiranen -Kilasi 
Tansania
Nimikkolähettimme Katri Niiranen -Kilasi Tansania