Lähetystyö

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti". Matt.28:19-20

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Jeesuksen esimerkin mukaisesti se on kaikkien heikoimpien auttamista ja paremman elämän puolesta toimimista kaikkialla maailmassa. Kristillisen yhteisön rakentamista niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä, sekä lisätä lähetystyön tunnettavuutta. Kaikilla ihmisillä on myös oikeus kuulla tämä ilosanoma, ottaa se uskolla vastaan ja tulla kastetuksi.  

Lähettimme maailmalla

Katri Niiranen-Kilasi on ollut lähetysseuran palveluksessa opetustehtävissä Tansaniassa 1990-2001, ja vuodesta 2008 lähtien opettajien kouluttajana Makumiran yliopistossa. Myös puoliso Doward Kilasi opettaa Makumirassa kasvatustieteenlaitoksella. Makumiran yliopisto on Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä oppilaitos, jossa on noin 3350 opiskelijaa. Makumirasta valmistuu mm. pappeja kirkon palvelukseen, aineenopettajia yläkouluihin ja lukioihin sekä musiikin ammattilaisia.

Seurakuntamme nimikkokohdetyötä teemme Vienan Karjalan Kalevalassa ja Suomenlähetysseuran kautta Viktooriajärven itäisessä hiippakunnassa Tansaniassa.

 

kädet