Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeuksia liittyen hänen omien henkilötietojensa käsittelyyn.

Näiden oikeuksien soveltamiseen vaikuttaa henkilötietojen käsittelyperuste. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löydät alla olevista linkeistä ja oikeudet on avattu myös tietosuojaselosteilla.

Tietojen tarkastusoikeus (Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin, artikla 15)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Oikeus tietojen poistamiseen (”Oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Vastustamisoikeus (artikla 21)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (artikla 77)Linkki avautuu uudessa välilehdessä