Pyhän Ristin kirkon urut

Kuusamon Pyhän Ristin kirkossa vietettiin helluntaina 19.5.1991 suurta juhlaa. Kirkko sai uudet urut, jotka piispa Olavi Rimpiläinen pontifikaalimessun (piispanmessu) alussa vihki tehtäväänsä. Itse toimituksessa piispaa avustivat rovasti Raimo Karvonen ja kanttori Raimo Heikkilä. Messussa urkuja soitti dipl. urkuri Erkki Tuppurainen, joka oli ollut urkujen disposition laatija ja työn valvoja.

Urkurakentamo Veikko Virtasen rakentamissa Kuusamon kirkon uruissa (Opus 118) on 43 äänikertaa, jotka jakaantuvat kolmelle sormiopillistölle ja jalkiopillistöön. Pääpillistöä soitetaan toiselta, paisutuspillistöä kolmannelta ja selkäpillistöä ensimmäiseltä sormiolta. Selkäpillistöllä on lisäksi oma ns. continuo-sormionsa, jota voidaan käyttää erilaisessa säestystehtävissä. Erillinen selkäpillistön soittopöytä on vielä suuri harvinaisuus Suomessa.

Urkupillejä on kaikkiaan 2 935 kappaletta, joista suurin on noin 5 metriä pitkä ja tilavuudeltaan 595 litraa. Pienimmillään pillin pituus on 12 mm. Ääniala 16–12 544 Hz kattaa sen alueen, mikä ihmiskorvin on kuultavissa. Urut ovat tasavireiset.

Uruissa on luotettavaksi osoittautunut, itsekiristyvä, kaksivartinen mekaaninen soittokoneisto, joka on voitu toteuttaa ihanteellisesti niin, että ilmalaatikot sijoittuvat symmetrisesti soittopöydän keskiakselille. Tämä mahdollistaa hyvän kosketuksen.

Uruissa on setzer-tyyppinen, urkurakentamon kehittämä sähköhallinto. Se sisältää 8x8x4 = 256 vapaata yhdistelmämahdollisuutta, kombinaatiota sekä askeltimet eteen ja taakse. Äänikertavalitsimet ovat valopainiketyyppiä, jotka ilmaisevat myös valitun kombinaation sisällön.

Kuusamon Pyhän Ristin kirkon urkujen moni-ilmeinen ja täyteläinen sointi on omiaan rikastuttamaan ennestäänkin vireää jumalanpalvelus- ja kulttuurielämää seurakunnassa. Urkujen opusnumero on sama kuin sen psalmin, jolla vihkimisakti aloitettiin. "Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaa ja iloitkaamme siitä." Urut heräsivät henkiin laulettaessa virttä 199, joka perustuu juuri psalmiin 118. Täydellä syyllä voimme kutsua urkuja ylistyksen soittimeksi, Exsultemusuruiksi.

 

Kuoriurut

Kangasalan urkutehtaan rakentamissa kuoriuruissa (Opus 871) on kuusi äänikertaa. Urut on alunperin rakennettu vuonna 1971 Käylän kirkkoon, josta ne on siirretty vuonna 1990 Pyhän Ristin kirkkoon.