Alueellamme ei ole tällä hetkellä tilaisuuksiin ja tiloihin liittyvää kokoontumisrajoitusta koronaan liittyen. Mutta koronaa on yhä edelleen ja seuraavien viikkojen aikana oletetaan, että sairastumisia on yhä edelleen runsaasti.

Noudatamme kaikissa Kuusamon seurakunnan tilaisuuksissa ja tiloissa huolellisesti terveysturvallista kokoontumista. Turvaväleihin kiinnitetään huomiota ja tiloissamme suositamme maskin käyttöä. 

Ehtoollispöytään kuljetaan käsien desifionnin kautta ja alttarin ääreen polvistutaan sakramentin vastaanottamiseen turvaväli huomioiden. Kirkollisissa toimituksissa papit ja kanttorit sekä muut seurakuntamme työntekijät käyttävät kasvomaskia, mikäli turvaväliä ei voida pitää. 

Muistotilaisuuksiin tai muihin yksityistilaisuuksiin seurakunnan työntekijät osallistuvat vahvaa harkintaa käyttäen. Se toimintamalli, että pappi ja kanttori käyvät omaisten näin toivoessa muistotilaisuuden alussa paikalla, on suositeltava.

Kuorot ja kerhot sekä lasten että aikuisten toiminnassa kokoontuvat oman ohjelmansa mukaisesti. Leiritoiminta on myös alkanut. 

Kuusamon Pyhän Ristin kirkon kaikki jumalanpalvelukset lähetetään myös verkkokirkon kautta. Suurin osa tilaisuuksista myös striimataan. Linkki sekä verkkokirkkoon että striimaukseen löytyy seurakunnan kotisivuilta; striimaus - Kuusamon seurakunta.

Työntekijät voivat työtehtävien salliessa ja esimiehen ohjeistuksella tehdä etätyötä, mikäli se on mahdollista. Työpaikkakokoukset sekä tiimikokoukset aloitetaan paikallaolokokouksina viikolla 11 kiinnittäen huomiota turvaväleihin. Tilannetta arvioidaan koko ajan seuraten paikkakunnan terveydenhuollon ammattilaisten antamia ohjeita.  

Ukrainan sota on järkyttänyt maailmaa. Tarvitsemme voimaa ja viisautta Jumalalta olla avuksi ja tueksi. Antakaamme omastamme ja rukoilkaamme rauhaa ja sovintoa. Herra, armahda maailmaasi. Herra, armahda meitä.  

Voimia sinulle ja rohkeutta tulevaan. Valo voittaa pimeyden.

Taina- kirkkoherra p. 050 310 5814