Kirkkovaltuusto

 

Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii vuosiksi 2015 - 2018 valittu 27 -jäseninen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto mm. hyväksyy talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman, toimintakertomuksen sekä valitsee tilintarkastajat, kirkkoneuvoston jäsenet, johtokuntien jäsenet ja johtavat viranhaltijat.

Kirkkovaltuusto valitaan joka neljäs vuosi seurakuntavaaleilla, joissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan konfirmoidut jäsenet.  

Istuva kirkkovaltuusto valittiin vaaleilla syksyllä 2014 ja aloitti toimintansa vuoden 2015 alusta. Vaalien äänestysprosentti 30,5% Edellisissä vaaleissa vuonna 2010 prosentti oli 26,3%.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Elina Kemppainen ja varapuheenjohtajana Eero Nevala.


Kirkkovaltuuston jäsenet 2015-2018

 

Valtuusto:                               Määttä Viljo                            

Ervasti Heino                         Määttä Taisto                         

Ervasti Pertti                          Nevala Eero vpj.

Flöjt Mika                               Palosaari Helena

Härkönen Janne                    Poussu Raimo  

Kaartinen Juha                      Siikaluoma Liisa  

Kemppainen Elina pj.         Suorajärvi Marke                  

Kilpivaara Tiina                     Säkkinen Osmo

Kilpivaara Maunu                 Turunen Martti    

Korhonen Päivi                     Törmänen Mikko    

Kortesalmi Joukamo             Vattula Raija                   

Kurtti Kaisa                            Voutilainen Ulla

Kurtti Seppo                                                   

Lehtinen Keijo                      

Mustonen Leena

Valtuuston kuva
Kirkkovaltuusto