Uutislistaukseen

Kuusamon seurakunta ja kaupungin sivistystoimi päivittivät yhteistyösopimuksen

Taina Manninen ja Anne Koski-Heikkinen

Taina Manninen ja Anne Koski-Heikkinen

Seurakunnan pitkään jatkunut yhteistyö koulujen, iltapäiväkerhojen, esikoulujen, päiväkotien ja perhepäivähoitajien kanssa määriteltiin kirjallisessa sopimuksessa ensimmäisen kerran vuonna 2018. Sopimuksen lähtökohta on positiivinen uskonnonvapausvapaus, lait ja ohjeistukset sekä paikalliset suunnitelmat. Ydinajatuksena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen yhteistyössä sekä koulumaailmassa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien kasvattajien työn tukeminen. Yhteistyötä tehdään Neljän korin mallin mukaisesti (https://koulujakirkko.evl.fi/wp-content/uploads/2019/06/KH_4koria_2019_FIN_www.pdf). Seurakunnan työntekijöiden läsnäolo koulujen ja päiväkotien arjessa vahvistaa seurakunnan jäsenten osallisuutta ja toimijuutta seurakunnassa.

Kimmoke sopimuksen ja sen liitteenä olevan toimintasuunnitelman päivittämiseen nousi kouluverkostossa tapahtuneista muutoksista. Päivitetyssä sopimuksessa ja toimintasuunnitelmassa on lisäksi useita täsmennyksiä liittyen esimerkiksi pyhäkoulupaikkoihin sekä koulukinkereihin. Seurakunnan lastenohjaajat pitävät jatkossakin noin kerran kuukaudessa pyhäkouluja päiväkodeissa, esikouluissa ja iltapäiväkerhoissa.

Seurakunta on näkyvästi ja kuuluvasti läsnä koulujen arjessa. Ainoa merkittävä yksittäinen muutos toimintasuunnitelmassa koskee koulujen päivänavauksia. Päivänavausten muuttuminen uskonnollisista tilaisuuksista tunnustuksettomiksi mahdollistaa kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden osallistumisen päivänavaukseen. Seurakunnan työntekijät käyvät noin kaksi kertaa kuukaudessa pitämässä viiden minuutin tunnustuksettoman päivänavauksen Tolpanniemen, Kirkkokedon, Torangin ja Nilonkankaan alakouluilla sekä Nilon ja Rukan kouluilla. Lukiolla päivänavaus pidetään kerran jaksossa.

Muita yhteistyömuotoja seurakunnan ja koulujen välillä ovat esimerkiksi koulukinkerit, kirkkoon tutustumiset ja koulukummitoiminta sekä kriisiapu. Päivitetty sopimus mahdollistaa edelleen uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisen yhdessä. Koulujen vastuulla on huolehtia vastaavaa toimintaa niille oppilaille, joiden huoltajat eivät ole antaneet lupaa uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumiseen. Yksi mielenpainuvimmista yhteisistä tilaisuuksista oli elokuussa 2020 vietetty Ylen radioima koulujen aloitusjumalanpalvelus. Koulukirkkojen järjestäminen on mahdollista myös tulevaisuudessa.

Sivistystoimenjohtaja Anne Koski-Heikkinen ja kirkkoherra Taina Manninen kokevat koulujen ja varhaiskasvatuksen ja seurakunnan välisen yhteistyön tärkeäksi. Pitkän yhteistyön ja sen jatkumisen mahdollistavat hyvät keskusyhteydet. Palautetta toimintasuunnitelmasta annetaan puolin ja toisin kootusti kerran vuodessa. Palautetta ja ideoita yhteistyöstä on hyvä jatkossakin antaa myös koulujen, esikoulujen, päiväkotien ja iltapäiväkerhojen arjessa vieraileville seurakunnan työntekijöille.

Kuva: Taina Manninen lahjoitti Anne Koski-Heikkiselle seurakunnan uuden historiateoksen, jossa kerrotaan myös kirkon ja koulujen yhteisestä historiasta. Kirkkoherra sai puolestaan lahjaksi toivon ja kasvun vihreän kultaköynnöksen.

Taina Manninen
Taina Manninen
Kirkkoherra
Kirkkotie 1 B
93600 Kuusamo
Marika Villikka
Marika Villikka
Kappalainen, kasvatusjohtaja
Kirkkotie 1 B
93600 Kuusamo

27.8.2023 12.40